Ministerie van VROM

  Er was eens een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Eind jaren tachtig ging dit oude trotse ministerie samen Lees verder

Advertenties